Laden...

Reacties nabestaanden


U mag ons altijd bellen
033 - 258 41 79

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Kwaliteitscode

  • Jan. Uitvaartzorg rekent het tot haar taak nabestaanden zo volledig mogelijk voor te lichten, te adviseren en te ondersteunen bij het vormgeven van een uitvaart.
  • De invulling van persoonlijke wensen van de overledene staat centraal bij het vormgeven van een uitvaart.
  • Wij bieden nabestaanden keuzevrijheid bij het vormgeven van een uitvaart.
  • Wij dragen er zorg voor dat de uitvaart verloopt zoals met de nabestaanden is overeengekomen.
  • Alle informatie en gegevens over een uitvaart – die zowel betrekking hebben op de overledene als op de nabestaanden – hebben voor ons een vertrouwelijk karakter en zullen ook als zodanig worden behandeld.
  • Wij tonen respect voor alle culturen, levensovertuigingen en religies in onze samenleving.
  • Wij realiseren ons voortdurend dat de overledene een dierbare is van de nabestaanden en zullen daar in alle opzichten met respect, waardigheid en eerbied naar handelen.
  • Opdrachten voor het verzorgen van een uitvaart worden vooraf schriftelijk vastgelegd. Wij bieden nabestaanden vóór het verstrekken van de definitieve opdracht voldoende gelegenheid hierin wijzigingen aan te brengen.
  • Wij staan garant voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten.
  • Binnen de kaders van de wet zullen wij de belangen van nabestaanden zo goed mogelijk behartigen.